CONSELL ESCOLAR

El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan de govern del centre, on participen representants de tots els sectors de la comunitat educativa. L’elecció dels representants es realitza mitjançant votacions reglades per la conselleria d’educació.

Presidenta del Consell Escolar: 

MARIA FAUBEL ORTIZ

Representants del professorat:

VALENTINA MORANT GARCÍA

LETICIA GÓMEZ CRESPO

ALOMA HERNÁNDEZ VAL

Mª CONSUELO FAUBEL MARIN

Representants d´alumnat:

LORENA ZARAGOZÁ PORTOLÉS

LUCAS MORENO MARCOS

Representants de la titularitat:

Mª DESAMPARADOS ESQUERDO ARAGÓ

SALVADORA CATALÁ MARTÍNEZ

FRANCISCO MIGUEL BOU GARCÍA

 Representants pares/mares:

SHEREZADE COSTA TORDERA

PATRICIA BECERRIL BLANCO

VICENT IBÁÑEZ MERINO

 Representants pares i mares (AMPA):

 VANESSA GIL TERUEL

 Representants administració i serveis:

 Mª JOSÉ TARONCHER VIVÓ

Mestres i professors del Col·legi Unió Musical de Lliria. CIEM.

 EQUIP DIRECTIU

   María Faubel Ortiz    DIRECTORA PEDAGÒGICA

   Reme Albarracin Aliaga   CAP D’ESTUDIS

   Tania Capella Novejarque   SECRETÀRIA

direccio@unionmusicaldeliria.com

 CAPS DE DEPARTAMENT

   CIÈNCIES: Toni Mesas Castaño

   LLENGÜES: Mª Angeles Mocholí

   ARTÍSTIC: Patricia Cabanes Fabra

   ORIENTACIÓ: Amparo Picher Puchades

 COORDINADORS

   INFANTIL: Valentina Morant García

   PRIMÀRIA:   Leticia Gómez Crespo

   SECUNDÀRIA: Toni Mesas Castaño

   CENTRE INTEGRAT: Victor Royo Veses

   TIC: Toni Mesas Castaño

   DISCIPLINA: Iván Rives Calvet

                     
  CONSELL ESCOLAR   AMPA   CIEM  
     
               
  EQUIP DIRECTIU    
      TUTORS  
           
  COORDINADORS infantil primària secundària  
  infantil   1INF 1PRI 1ESO  
  primària DEPARTAMENTS 2INF 2PRI 2ESO  
  secundària ciències 3PRI 3ESO  
  CIEM llengües 4PRI 4ESO  
  TIC artístic 5PRI  
  disciplina orientació 6PRI