L’educació secundària obligatòria, l’ESO, està formada per quatre cursos. Al nostre col·legi disposem d’una sola unitat per curs, amb aproximadament 30 alumnes a cadascun. Per tal de millorar la relació professor-alumnes, i prestar un millor servei, desdoblem una elevada quantitat d’assignatures, oferint així una atenció més personalitzada als nostres alumnes.

Reduit nombre d’alumnat a l’aula. Recolçament.

Tots els alumnes del col·legi poden acabar l’etapa de secundària, i per tant la seua escolarització amb el «TÍTOL DE GRADUAT», a més d’ «EL GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA» I l’ «A2 D’ANGLÉS».

L’horari lectiu en secundària és intensiu per tal d’afavorir l’ensenyament musical que molts dels alumnes segueixen al conservatori, la jornada comença a les 8AM.

Apostem per les noves tecnologies, per la qual cosa estem incorporant progressivament als nostres cursos la tablet com a eina de treball.

Continuitat del projecte: LEARN WITH APPLE

Som conscients de la importància dels idiomes a l’actual món laboral, i  per això oferim com a llengua estrangera l’anglés, i com a segona llengua el francés.

L’ensenyament de llengües al nostre col·legi es basa en la participació activa de l’alumnat. 

Als alumnes de 4t d’ESO els oferim la possibilitat d’obtindre el títol A2 d’anglés mentre cursen el seu últim any al col·legi, per fer ho superen un examen escrit i d’expressió oral.

Utilitzem materials propis en ciències, utilitzant una metodologia expositiva recolzada en la pràctica i en el descobriment, obtenint un excel·lents resultats.

Importància de l’ensenyament pràctic de les ciències.

Mural solidari.

 

PROFESSORS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA   

  TUTORIES:

     PRIMERAmparo Picher Puchades

     SEGÓN: Antonio Mesas Castaño

     TERCER: Carmen Carbonell Rubio

     QUART: Vicent Camps Valls

  CASTELLÀ: Lourdes Castelló Burguete 

   VALENCIÀ:   Marina Porta Collado

   ANGLÈS: Lourdes Castelló Burguete (1r)

                Àngels Mocholí Romero (2n, 3r i 4t)

   FRANCÈS: Mª Àngels Mocholí Romero

   BIOLOGIA I GEOLOGIA: Cristina Adrià Faubel

   MATEMÀTIQUES:  Cristina Adrià Faubel  (1r i 2n)

                             Vicent Camps Valls (3r i 4t)

   FÍSICA i QUÍMICAVicent Camps Valls (2n, 3r i 4t)

   PLÀSTICA:   Toni Mesas Castaño

  INFORMÀTICA:   Toni Mesas Castaño 

  TECNOLOGIA: Vicent Camps Valls (2n) 

  C.SOCIALS:  Carmen Carbonell Rubio

  ECONOMIA:  Carmen Carbonell Rubio

  MÚSICA:  Patricia Cabanes Fabra

  E.F:   Ivan Rives Calbet

  VALORS:  Amparo Picher Puchades

  RELIGIÓ:   Jose Francisco Servent Anton