Aquest departament, format per tots els professors de música de primària i secundària, s’encarrega d’organitzar i coordinar la semana cultural, audicions, concerts, actes, projectes artístics i musicals, així con la participació musical en totes les festivitats anuals escolars. Potenciant en els nostres alumnes la creativitat, imaginació, intel·ligència emocional i la participació en activitats musicals dins i fora de l’escola.

Fomentem la vinculaciò dels alumnes de secundària en les activitats del CIEM.

Els principals objectius són formar als alumnes en l’adquisició de coneixements relatius a l’expressió musical, en la sensibilització davant del fet artístic i musical i el desenvolupament d’habilitats per a la creació musical o artística utilitzant la veu, cos, objectes, instruments, moviment i recursos tecnològics.

TREBALLANT RITMES EN SECUNDÀRIA