El segon cicle d’Educació Infantil comprén 3 cursos, des de 3 a 6 anys. La metodologia que s’utilitza és el Ramain, implantada al col·legi al curs 1977/78. Amb el Ramain s’adaptem al ritme de maduresa i d’aprenentatge de l’alumne i s’enrequeixen les seues capacitats cognitives, socials, psicomotrius i afectives.

Donem més importància al procés que als resultats, fent gaudir de l’aprenentatge.

L’alumne assoleix la capacitat d’escoltar, seguritat en el que fa i l’organització del seu pensament.

.Els xiquets s’eduquen en un ambient de ple afecte, comprensió i estímul constant que els ajuda a crear una personalitat pròpia, responsable i madura.

     INFANTIL

     3 ANYS:   Luz Gil Cantó

     4 ANYS:  Valentina Morant Garcia

     5 ANYS:   Marisa Pérez Martínez

  SUPORT I PSICOMOTRICITAT: Maria Faubel Ortiz

  COMPENSATÒRIA:   Marta Cabrerizo Cervera

  ANGLÉS: Leticia Gómez Crespo

  GABOU: Adela Bayarri Cuenca i Tània Capella Novejarque Eloy Vidal Vialcanet, Reme Martínez