MEMBRES DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 Amparo Picher Puchades

   Pablo Baena Urueña

   Aloma Hernéndez Val

Maria Faubel Ortiz

Luz Gil Cantó

ORIENTACIÓ I FORMACIÓ A LES FAMÍLIES.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA.

FOMENT DELS BONS HÀBITS; AMISTAD, EDUCACIÓ, SOLIDARITAT, …

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

La prioritat del dertament d’orientació és vetlar pel desenvolupament integral del nostre alumnat.

Elaborem propostes d’organització en l’orientació educativa, promovem l’innovació educativa a més de proposar activitats de formació i prestem ajuda a les famílies.

Una tasca important és la de coordinar i contribuir a l’orientació educativa pel que fa als canvis de cicle, etapa i elecció entre les diferents opcions acadèmiques, formatives i professionals.

En el dia a dia col·laborem amb el professorat en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge i motivació, així com en la planificació i realització d’activitats educatives i d’adaptacions curriculars. Per a aquesta tasca fem valoració de l’alumnat mitjançant proves diagnòstiques.

Una de les més importants tasques que fem és la de coordinació amb el professorat, tutors/es i amb la mestra de pedagogia terapèutica per a desenvolupar els plans d’actuació en alumnes amb necessitats de suport educatiu.

RECOLZAMENT  ACADÈMIC.